04:46 - 06/06/2016

52 triết lý hay về kinh doanh


  1. Cái gì không bán được thì tôi không muốn sáng chế. Doanh số là bằng chứng về tính hữu dụng, và tính hữu dụng là thành công.

  Anything that won't sell, I don't want to invent. Its sale is proof of utility, and utility is success.

  Thomas Edison

  2. Đừng lo về thất bại; bạn chỉ cần đúng một lần thôi.

  Don't worry about failure; you only have to be right once.


  Drew Houston


  3. Bạn càng tìm kiếm sự bảo đảm, bạn càng ít có nó. Nhưng bạn càng tìm kiếm cơ hội, bạn càng có thể đạt được sự bảo đảm mà mình muốn.

  The more you seek security, the less of it you have. But the more you seek opportunity, the more likely it is that you will achieve the security that you desire.


  Brian Tracy

  4. Không quốc gia nào từng suy sụp vì thương mại.

  No nation was ever ruined by trade.

  Benjamin Franklin

  5. Bạn phải sẵn sàng vất vả và chi tiêu tằn tiện để đưa được ý tưởng cất cánh.

  You have to be ready for hard work and frugal spending to get the idea off the ground.

  Garrett Camp

  6. Tài sản giá trị nhất của công ty bạn chính là cách mà khách hàng biết đến nó.

  Your company's most valuable asset is how it is known to its customers.


  Brian Tracy

  7. Tôi tự hào vì những gì chúng tôi không làm cũng như tôi tự hào vì những gì chúng tôi đã làm.

  I’m as proud of what we don’t do as I am of what we do.


  Steve Jobs

  8. Đúng giờ là phẩm hạnh không thể thiếu của các nhà kinh doanh, và là sự lịch sự thanh nhã của các hoàng tử.

  Punctuality is the stern virtue of men of business, and the graceful courtesy of princes.


  Edward Bulwer Lytton

  9. Nghệ thuật là con đường đẹp đẽ. Khoa học là con đường hiệu quả. Kinh doanh là con đường sinh lợi.

  Art is the beautiful way of doing things. Science is the effective way of doing things. Business is the economic way of doing things.


  Elbert Hubbard


  10. Chọn đúng thời gian, sự bền bỉ và mười năm nỗ lực rồi cuối cùng sẽ khiến bạn có vẻ như thành công chỉ trong một đêm.

  Timing, perseverance, and ten years of trying will eventually make you look like an overnight success.


  Biz Stone

  11. Kinh doanh? Rất đơn giản; đó là tiền của người khác.

  Business? It's quite simple; it's other people's money.


  Alexandre Dumas

  12. Kinh doanh giống như một cái xe cút kít. Chẳng có gì xảy ra nếu bạn không bắt đầu đẩy.

  Business is like a wheelbarrow. Nothing ever happens until you start pushing.


  Khuyết danh

  13. Hứa hẹn, hứa hẹn thật nhiều, đó là linh hồn của quảng cáo.

  Promise, large promise, is the soul of an advertisement.


  Samuel Johnson

  14. Để biến những ý tưởng thú vị trở thành hiện thực và những công nghệ còn non yếu thành một công ty có thể tiếp tục đổi mới trong nhiều năm trời, ta cần nhiều kỷ luật.

  To turn really interesting ideas and fledgling technologies into a company that can continue to innovate for years, it requires a lot of disciplines.


  Steve Jobs

  15. Thành công hay thất bại trong kinh doanh là do thái độ trong suy nghĩ nhiều hơn là khả năng suy nghĩ.

  Success or failure in business is caused more by the mental attitude even than by mental capacities.


  Walter Scott

  16. Anh không thể chỉ hỏi khách hàng xem họ muốn gì và rồi cố đem nó cho họ. Tới lúc anh hoàn thiện nó, họ đã muốn thứ mới mẻ khác rồi.

  You can’t just ask customers what they want and then try to give that to them. By the time you get it built, they’ll want something new.


  Steve Jobs

  17. Anh muốn bỏ phần còn lại của cuộc đời mình đi bán nước đường hay anh muốn có cơ hội thay đổi thế giới? - Câu hỏi nổi tiếng của Steve Jobs dành cho John Sculley, giám đốc trước của Apple.

  “Do you want to spend the rest of your life selling sugared water or do you want a chance to change the world?” – Steve Jobs’ famous question to John Sculley, former Apple CEO.

  Steve Jobs


  18. Mô hình kinh doanh của tôi là ban nhạc The Beatles: Họ là bốn chàng trai có thể kiểm soát những khuynh hướng tiêu cực của nhau, họ cân bằng lẫn nhau. Và tổng số quan trọng hơn những phần rời rạc. Những điều lớn lao trong kinh doanh không được thực hiện bởi một người mà bởi một nhóm người.

  19. My model for business is The Beatles: They were four guys that kept each other's negative tendencies in check; they balanced each other. And the total was greater than the sum of the parts. Great things in business are not done by one person, they are done by a team of people.


  Steve Jobs

  20. Vấn đề với cuộc đua mở kinh doanh trên Internet không phải là việc quá nhiều người mở công ty; đó là việc quá nhiều người không theo đuổi đến cùng. Đó là điều có thể hiểu được ở mức độ nào đó, bởi có quá nhiều thời khác tràn ngập tuyệt vọng và đau đớn, khi bạn phải sa thải nhân viên và hủy bỏ nhiều việc và đối mặt với những tình huống đặc biệt khó khăn. Đó là lúc bạn biết được mình là ai và giá trị của mình là gì.

  21. The problem with the Internet startup craze isn’t that too many people are starting companies; it’s that too many people aren’t sticking with it. That’s somewhat understandable, because there are many moments that are filled with despair and agony, when you have to fire people and cancel things and deal with very difficult situations. That’s when you find out who you are and what your values are.


  Steve Jobs

  22. Sự cạnh tranh mang tới những điều tốt đẹp nhất ở sản phẩm và những điều xấu xa nhất ở con người.

  Competition brings out the best in products and the worst in man.

  Khuyết danh

  23. Hệ thống là không có hệ thống nào. Điều đó không có nghĩa là chúng tôi không có quy trình. Apple là một công ty rất có tính kỷ luật, và chúng tôi có những quy trình tốt. Nhưng vấn đề không phải như vậy. Quy trình khiến bạn hoạt động hữu hiệu hơn.

  The system is that there is no system. That doesn’t mean we don’t have process. Apple is a very disciplined company, and we have great processes. But that’s not what it’s about. Process makes you more efficient.


  Steve Jobs

  24. Đổi mới không phải là việc bạn bỏ ra bao nhiêu tiền cho nghiên cứu và phát triển. Khi Apple tung ra sản phẩm Mac, IBM tiêu tốn tiền R&D hơn ít nhất 100 lần. Đây không phải là vấn đề tiền bạc. Đây là về chuyện bạn có những con người như thế nào, bạn được lãnh đạo như thế nào, và bạn đạt được đến đâu.

  Innovation has nothing to do with how many R&D dollars you have. When Apple came up with the Mac, IBM was spending at least 100 times more on R&D. It’s not about money. It’s about the people you have, how you’re led, and how much you get it.


  Steve Jobs

  25. Những nhà lãnh đạo kinh doanh tốt tạo ra tầm nhìn, xác định rõ tầm nhìn, mạnh mẽ nắm lấy tầm nhìn và không ngừng thúc đẩy nó tới khi hoàn thiện.

  Good business leaders create a vision, articulate the vision, passionately own the vision, and relentlessly drive it to completion.


  Thomas Hardy

  26. Và điều đó đến từ việc nói không với 1000 thứ để chắc chắn chúng tôi không đi sai đường hay cố gắng làm quá nhiều. Chúng tôi luôn nghĩ về những thị trường mới mình có thể bước vào, nhưng chỉ bằng cách nói không bạn mới có thể tập trung vào những điều thật sự quan trọng.

  And it comes from saying no to 1,000 things to make sure we don’t get on the wrong track or try to do too much. We’re always thinking about new markets we could enter, but it’s only by saying no that you can concentrate on the things that are really important.


  Steve Jobs

  27. Nếu bạn không xây giấc mơ của mình, người khác sẽ thuê bạn để giúp xây giấc mơ của họ.

  If you don't build your dream, someone will hire you to help build theirs.


  Tony Gaskins

  28. Lý thuyết rất hay, nhưng cho tới khi được đưa vào thực tiễn, nó không có giá trị.

  Theory is splendid but until put into practice, it is valueless.


  James Cash Penney

  29. Sự đối kháng giữa nhân dân và các đơn vị kinh doanh lớn đã biến mất bởi chính nhân dân đã tham gia quá sâu vào kinh doanh lớn.

  The simple opposition between the people and big business has disappeared because the people themselves have become so deeply involved in big business.

  Walter Lippmann

  30. Chúng tôi thực sự canh trạnh với chính mình, chúng tôi không chi phối được việc người khác hoạt động như thế nào.

  We are really competing against ourselves, we have no control over how other people perform.


  Pete Cashmore

  31. Không phải là chúng ta cần ý tưởng mới, nhưng chúng ta cần phải ngừng có những ý tưởng cũ.

  It’s not we need new ideas, but we need to stop having old ideas.

  Edwind Land

  31. Trong kinh doanh hiện đại, đáng sợ nhất không phải là kẻ gian lận mà là người trung thực không biết mình đang làm gì.

  In modern business it is not the crook who is to be feared most, it is the honest man who doesn't know what he is doing.

  William Wordsworth

  32. Luôn luôn chọn nhà đầu tư dựa vào việc bạn muốn làm việc với ai, kết bạn với ai, và nhận được lời khuyên từ ai. Đừng bao giờ chọn nhà đầu tư dựa vào sự định giá.

  Always choose your investors based on who you want to work with, be friends with, and get advice from. Never, ever, choose your investors based on valuation.


  Jason Goldberg

  33. Chúng tôi làm mọi thứ có thể chỉ để có doanh thu, để chúng tôi có thể phát triển và kinh doanh đích thực.

  We did anything possible just to get revenues so that we could grow and be a real business.


  Mark Pincus

  34. Doanh nhân thành công là người cho chứ không phải người lấy đi năng lượng tích cực.

  Successful entrepreneurs are givers and not takers of positive energy.


  Khuyết danh

  35. Sẽ hiệu quả hơn khi làm điều gì đó hữu ích thay vì hy vọng một cái tên hay một biểu trưng sẽ thể hiện điều đó cho bạn.

  It's more effective to do something valuable than to hope a logo or a name will say it for you.

  Jason Cohen

  36. Người ta cần luôn hiểu rằng tiền bạc và chính trí không thể nào đi cùng nhau. Khi bạn tham gia vào chính trị, đừng bao giờ nghĩ về tiền bạc nữa. Khi bạn đang lãnh đạo một doanh nghiệp, đừng bao giờ nghĩ tới việc liên quan tới chính trị.

  One should always understand that money and political power can never go hand in hand. Once you are in politics, don’t ever think about money anymore. Once you are running a business, don’t ever think of being involved in politics.


  Jack Ma

  37. Trường kinh tế dạy nhiều kỹ năng về cách kiếm tiền và kinh doanh. Nhưng tôi muốn nói rằng nếu bạn muốn kinh doanh, bạn phải có giá trị, để phụng sự người khác, để giúp đỡ người khác – đó là chìa khóa.

  The business schools teach a lot of skills about how to make money and how to run a business. But I want to tell people that if you want to run a business, you have to run the value first, to serve the others, to help the others – that’s the key.


  Jack Ma

  38. Tôi dùng triết lý Thái cực quyền trong kinh doanh. Bình tĩnh, luôn có đường ra và Giữ bản thân cân bằng và trong lúc đó, đừng cố giết đối thủ.

  I use Thai Chi philosophy in business: Calm down, There’s always a way out and Keep yourself balanced, and meanwhile, don’t try to kill your competitors.

  Jack Ma

  39. Khách hàng này đưa khách hàng khác tới.

  고객이 고객을 물고 온다.


  Danh ngôn tiếng Hàn

  40. Ngày nay, kiếm tiền rất đơn giản. Nhưng kiếm tiền bền vững, trong khi có trách nhiệm với xã hội và cải thiện thế giới thì rất khó.

  Today, making money is very simple. But making sustainable money while being responsible to the society and improving the world is very difficult.


  Jack Ma

  41. Kinh doanh mà không tạo ra gì ngoài tiền bạc chỉ là thứ kinh doanh nghèo nàn.

  Henry Ford

  42. Nếu chúng tôi đi làm lúc 8 giờ sáng và về nhà lúc 5 giờ chiều, đây không phải là một công ty công nghệ cao và Alibaba sẽ không bao giờ thành công. Nếu chúng tôi có loại tinh thần từ 8 giờ đến 5 giờ đó, chúng tôi nên đi làm việc khác.

  If we go to work at 8 am and go home at 5 pm, this is not a high-tech company and Alibaba will never be successful. If we have that kind of 8-to-5 spirit, then we should just go and do something else.

  Jack Ma

  43. Bí mật của kinh doanh là biết được điều gì đó mà không ai khác biết.

  The secret of business is to know something that nobody else knows.


  Aristotle Onassis

  44. Nếu bạn muốn phát triển, hãy tìm cơ hội tốt. Ngày nay, nếu bạn muốn có một công ty lớn, hãy nghĩ về vấn đề xã hội nào bạn có thể giải quyết.

  If you want to grow, find a good opportunity. Today, if you want to be a great company, think about what social problem you could solve.

  Jack Ma

  45. Đừng bao giờ cạnh tranh về giá, thay vì thế, hãy cạnh tranh về dịch vụ và sự đổi mới.

  Never ever compete on prices, instead compete on services and innovation.

  Jack Ma

  46. Quên đối thủ cạnh tranh đi, hãy tập trung vào khách hàng.

  Forget about your competitors, just focus on your customers.


  Jack Ma

  47. Có một số doanh nghiệp mà sự lộn xộn cẩn trọng chính là phương thức thực sự.

  There are some enterprises in which a careful disorderliness is the true method.

  Herman Melville

  48. Nếu hơn 90% đám đông nói “Có” với việc duyệt một bản đề xuất, tôi chắc chắn sẽ vứt nó vào thùng rác. Lý do rất đơn giản: nếu có nhiều người như vậy nghĩ rằng bản đề xuất là tốt, chắc chắn sẽ có nhiều người hẳn đã đi theo hướng đó, và cơ hội không còn thuộc về chúng tôi.

  If there are over 90% of the crowd saying “Yes” to approving a proposal, I will surely dispose the proposal into the bin. The reason is simple: if there are so many people who thinks that the proposal is good, surely there will be many people who would have been working on it, and the opportunity no longer belongs to us.


  Jack Ma

  49. Tôi cố làm mình hạnh phúc bởi vì tôi biết nếu tôi không hạnh phúc, đồng nghiệp của tôi không hạnh phúc và các cổ đông của tôi không hạnh phúc và khách hàng của tôi không hạnh phúc.

  I try to make myself happy because I know that if I’m not happy, my colleagues are not happy and my shareholders are not happy and my customers are not happy.


  Jack Ma

  50. Thành công và lợi nhuận là kết quả của việc tập trung vào khách hàng và nhân viên, không phải mục tiêu.

  Success and profitability are outcomes of focusing on customers and employees, not objectives.

  Jack Ma

  51. Nhà doanh nhân thực thụ không có kẻ thù. Một khi anh ta hiểu được điều này, bầu trời là giới hạn.

  A real businessman or entrepreneur has no enemies. Once he understand this, the sky’s the limit.


  Jack Ma

  52. Nếu một công ty luôn nghĩ về việc moi tiền từ túi chính phủ, công ty đó đúng là rác rưởi! Công ty nên nghĩ về cách kiếm tiền từ khách hàng và thị trường, và giúp khách hàng thành công.

  If the company always thinks of picking money out from the government’s pocket, that company is rubbish! It should think about how to make money from customers and the market, and to help customers succeed.

  Jack Ma

  53. Kiếm tiền là nghệ thuật, làm việc cũng là nghệ thuật và kinh doanh tốt là nghệ thuật khó nhất.

  Making money is art and working is art and good business is the best art.


  Andy Warhol

  54. Nếu bạn không thúc đẩy được công việc kinh doanh của mình, bạn sẽ bị đẩy ra đào thải.

  If you don’t drive your business, you will be driven out of business.


  B. C. Forbes

  55. Khách hàng đầu tiên, người lao động thứ hai, và cổ đông thứ ba.

  Put the customers first, the employees second, and the shareholders third.


  Jack Ma

Bình luận & Góp ý

0 nhận xét:

Đăng nhận xét